You are here: Home » NEWS » CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ MỚI 16.Sep.2018

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ MỚI 16.Sep.2018

SHOP GIÀY XINH ROSATA

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ CẤP 1 CỦA SHOP GIÀY XINH ROSATA

I. NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẠI LÝ CỦA SHOP GIÀY XINH ROSATA
 Luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như sẵn sàng chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh với Đại lý.
 Luôn quan tâm đến Đại lý và có những điều chỉnh hợp lý nâng cao hiệu quả hợp tác và quan hệ kinh doanh giữa hai bên nhằm tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn.
 Luôn hỗ trợ kịp thời cũng như cam kết hỗ trợ và chia sẻ tối đa với Đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.
 Luôn xem việc phát triển chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu, chiến lược đa dạng hóa sản
phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng là yếu tố cốt lõi nâng tầm công ty và tạo ra ngày càng nhiều lợi nhuận kinh doanh cho Đại lý.

ÍI. YÊU CẦU VỚI ĐẠI LÝ CỦA SHOP GIÀY XINH ROSATA
 Trưng bày sản phẩm ROSATA theo tư vấn, hướng dẫn của SHOP GIÀY XINH ROSATA
 Bán đúng sản phẩm của SHOP GIÀY XINH ROSATA, không trà trộn với sản phẩm khác ngoài thị trường làm ảnh
hưởng uy tín, chất lượng sản phẩm của SHOP GIÀY XINH ROSATA (tất cả các sản phẩm của ROSATA đều có nguồn
gốc, thông tin xuất xứ đầy đủ khi bàn giao cho đại lý), không được bán bất kỳ sản phẩm nào tương
tự (hoặc cùng dòng sản phẩm mà ROSATA đang kinh doanh) mang thương hiệu khác.
 Mức giá bán cho khách hàng cuối đảm bảo không thấp hơn mức giá bán thấp nhất theo bảng giá
chi tiết đính kèm. Không bán phá giá làm ảnh hưởng hình ảnh thương hiệu và chính sách giá của
SHOP GIÀY XINH ROSATA.
 Tuân thủ điều chỉnh giá nếu có yêu cầu từ SHOP GIÀY XINH ROSATA.

 Hỗ trợ hộp logo cho các khách sỉ CTV theo quy định.
III. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT
 Marketing – truyền thông: ROSATA sẽ thực hiện chương trình marketing, truyền thông về sản
phẩm, hỗ trợ và giới thiệu các đại lý theo thứ tự ưu tiên: đại lý cấp 1, các cửa hàng, website
thương mại, khách sỉ. Điều kiện đối với đại lý cấp 1: tên tren face va zalo phải có chữ ROSATA và tất cả sản
phẩm kinh doanh là của ROSATA 
 Cung cấp thông tin sản phẩm: ROSATA sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh sản phẩm, giá
sản phẩm cho các đại lý cấp 1, các cửa hàng, website thương mại, khách sỉ.
 Đổi sản phẩm: hỗ trợ tất cả những sản phẩm lỗi do sản xuất.
 Bảo hành: Giày ROSATA sẽ được bảo hành trọn đời sản phẩm

IV. QUY ĐỊNH GIÁ NIÊM YẾT – CHIẾT KHẤU
 GIÁ NIÊM YẾT: Đúng giá website: giayxinhrosata.com (hoặc theo chỉ đạo của SHOP GIÀY XINH ROSATA)
 CHIẾT KHẤU ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ CẤP 1:

 Mỗi lần lấy lên trên 20 sản phẩm – được chiết khấu thêm 2% so với giá chiết khấu hiện tại. 
 Mỗi lần lấy lên trên 31 sản phẩm – được chiết khấu thêm 5% so với giá chiết khấu hiện tại. 
 Mỗi lần lấy 150 sản phẩm trở lên – được chiết khấu thêm 10% so với giá chiết khấu hiện tại .

 CHÚ Ý: CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC KHI LẤY GIÀY HOẶC TRẢ TIỀN NGAY KHI NHẬN GIÀY mới được áp dụng khoản chiết khấu trên.

V. QUY ĐỊNH THƯỞNG – PHẠT
 Doanh số lấy hàng tối thiểu trong tháng là 50.000.000 đồng.
Lưu ý: Trong 3 tháng liên tiếp đại lý không đạt tổng doanh số tối thiểu đề ra thì đại lý cấp 1 sẽ được
áp dụng chính sách chiết khấu theo khách sỉ.
 Đạt các mốc doanh số trong tháng sẽ được thưởng thêm tương ứng như sau:
+ Mốc doanh số 50.000.000 đồng: thưởng thêm 850.000 đồng 

+ Mốc doanh số 60.000.000 đồng: thưởng thêm 850.000 đồng + 1% Chiếc khấu lấy giày tháng sau
+ Mốc doanh số 70.000.000 đồng: thưởng thêm 1.500.000 đồng + 2% Chiếc khấu lấy giày tháng sau

+ Mốc doanh số 80.000.000 đồng: thưởng thêm 1.500.000 đồng + 3% Chiếc khấu lấy giày tháng sau

+ Mốc doanh số 90.000.000 đồng: thưởng thêm 1.500.000 đồng + 4% Chiếc khấu lấy giày tháng sau
+ Mốc doanh số 100.000.000 đồng: thưởng thêm 3.000.000 đồng + 5% Chiếc khấu lấy giày tháng sau

Giải thưởng Quý :

+ Liên tục đạt 50.000.000 đồng/quý thưởng bổ sung 500.000 đồng

+ Liên tục đạt 70.000.000 đồng/quý thưởng bổ sung 800.000 đồng

+ Liên tục đạt 100.000.000 đồng/quý thưởng bổ sung 1.500.000 đồng

+ Liên tục đạt 150.000.000 đồng/quý thưởng bổ sung 3.000.000 đồng
VIII. XỬ LÝ SAI PHẠM
Với bất kỳ sai phạm nào từ đại lý cấp 1, công ty sẽ xử lý như sau:
 Bị ngừng cung cấp sản phẩm từ ROSATA dưới mọi hình thức.
 Cắt quyền đại lý, không chi trả % thưởng Tháng, Quý, Năm.
 Ngưng mọi hoạt động hỗ trợ đối với đại lý ngay lập tại thời điểm sai phạm dưới mọi hình thức

 Thông báo chính thức cắt bỏ tên đại lý rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của ROSATA.

VII. HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
 Rất mong quý đại lý nghiêm chỉnh chấp hành theo chính sách này: mọi đóng góp vui lòng gởi về
mail: giayxinhrosata@gmail.com Shop GIÀY XINH ROSATA sẽ xem xét và đưa ra quyết định chung sẽ bổ sung bằng phụ lục
tiếp theo (nếu có).
 Chính sách này được ban hành và chính thức áp dụng từ ngày 17 tháng 9 năm 2018.

Bình Dương, ngày 16 tháng 9 năm 2018
Nguyễn Văn Thương